Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. XLVIII.

GELIJKHEID, VRIJHEID; BROEDERSCHAP.

BEKENDMAAKING van hetm*

TERMEDIAIR ADMINISTR atif BESTUUR

van het voormaalig Gewest zeeland, bij welke kennelijk gemaakt wordt, dat er geene origineele OBLiGATiëN voor de duplicaat - OBLiGATiëN der 174. Ligcing, zullen afgegeeven worden. Ge'drrefteerd den 12. OEiober 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Het intermediair administratif bestuur van het voormaalig gewest zeeland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doet te weeten:

Dat, vermids de op handen zijnde converfie in Nationaale Schuldbrieven, van de Obligatie*, Duplicaaten en Recepisfen, welke zijn afgegeeven voor Capitaalen, ten laste van de respeftive voormaalige Gawesten genegotieerd, het voor den Lande noodelooze en vrij aanmerkelijke kosten zoude veroorzaaken, wanneer, ingevolge de gedaane toezegging in de Duplicaat-Obligatidn van de 174. LtRting, bij de voldoening van het eerste jaar In» trest, Origineele Obligaüen wierden afgegeeven.

Dat

Sluiten