Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

negende deel.

9

I.

f

JLmDOSt (Waarfchouwing van het Intermediair Adminiftratif Beftuur van het voormaalig Gew°st Zeeland , tegen de Sluikerijën van ) 1'ubjeér.e Waaren, enz., 18. September 1-98. . . . N<\ 32. . Inconftitutioneel Uitvoerend Bewind en Wetgeevend Ligbaam (Proclamatie wegens de vernietiging van het) derBataaflcheRepubliek, 12. Junij r o -. No. r.

In- Door- en Uitvoer (Publicatie betreffende den) der Goederen, van het eene voormaalige Gewest naar het andere, 1. October 1798. . . No. ,8.

Inkomen (Publicatie wegens de op den 5. December 1797. gearre'tetrde Geldheffing van Agt ten Honderd, van het jaa' ltiksch ) van . elk der Ingezetenen, ten

. dienste van'sLanas Zeemgt, 17. Julij 1798. No. 21.

Notificatie van bet Intermediai." Adminiftratif

Beftuur van het voormaalig Gewest Zeeland deswegens, 1. Aunisrus 1798 No. 25.

Prolonga ie van den Termijn tot opbrengst in

dezelve, 21 Sep-ember 1798 . . No. 33.

—— ( Publicaie wegens eene Geldheffing van Vijf ten Honderd van het jaarlijksch ) van de Ingezetenen deezer Republiek, 22. Sep';:emb :r 7 8. . No. 34»

Intermediair Wetgeevend Ligh.i ;m (Publicatie wegens de daarfteliing van het) der Ba'aaffche Republiek,

13. Junij 1708. • .... No q. ' Uitvoerend Bewind (Het) Geconftituëerd,

14. Junij 1703. . . . . No. 4. Invoer (Den) van alle Britfche M^nufadtuuren, Koopwaaren, enz., verboden, 23. Oitober 1798. No^o.

x.

I£aperfchepen (Bepaalingen voor de Bataaffche en Franfche) en derzei ver Prijzen , in de Havens deezer Republiek binnen vallende, 8. Aug 1798. No. 28.

(Publicatie betreffende het neemen

van NcUtrasIe Schepen, op de Stroomen en in ds Havens deezer Republiek, door Franfche en andere) 12. Augustus 1798. . , . . No. 50,

Kerk,

Sluiten