Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iN'EGENDE DEEL

17

Uitvoerend Bewind ( Publicatie wegens dé daarftelling van het Conftitutioneel) der Bataaffche Republiek,

17. Augustus 1798. . . ' No. 31. Utrecht, (Notificatie van het Ac'miniftratif Beftuur

van het voormaalig Gewest), wegens de .wijze op welke de Leeraaren dervoarmaats Heerfchende Kerk, in de eerstkomende drie Jaaren zullen betaald worden, 8. Augustus, 1798. . . • No. 29.

(De onderkheiden Kerkenraaden binnen he-t

voormaalig Gewest) verpligt, tot het doen der door de Municipaliteiten gevorderde-Opgaaven, 9, Oclober J798. No» 41.

: • . • '. ■ :

"\/"ertegenwoordigend Lighaam {Publicatie wegens de daarftelling van het Conftitutioneel) des Bataaffchen 'Volks, «i. Augustus 1798. • . ■ . . No. 26.

Visfchers, ("De Onwillige Schippers,) Lootslieden en derzelver Knechts, welke ten dienfte van den Lande met hunne Schepen gerequireerd worden, tegengegaan, 4. Julij 1798. .. . . . No. 16.

W.

"Vi^etgeevend Lighaam (Proclamatie wegens de vernietiging van het Inconftitutioneel Uitvoerend Bewind en) der Bataaffche Republiek, 12. junij 1798. ■ Nb. 1.

— (Publicatie wegens de daarftelling van het Intermediair) der Bataaffche Republiek, 13. Junij 1798 No. 2.

Z.

jtfs eedienst. (Generaal Pardon voor alle Deferteurs uit 's Lands) welken zich binnen twee Maanden aangeeven, 12. julij 1798 No. 19,

Zeeland, (waarfchouwing van het Intermediair Adminiftratif Beftuur van het voormaalig Gewest) tegen de Sluikerijën van Impost fubjedte Waaren , enz.,

18. September 1798. . , . . No.

Zee.

Sluiten