Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N9. XV.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het intermediair uitvoerend bewind der bataafsche republiek,

bij welke het Decreet der Conititnëerende Vergadering van den 8. Februari]', en de Publicatie van den 12. April, beide l. L, ten opzichte van dis leden der tweede Nationaale Vergadering, welke na den 12. Januari] l. I. bij Misfive verklaard hebben, zich van de verdere bij wooning der Deliberatiën dier Vergadering te. onttrekken, krachteloos gemaakt, en buiten effect gcfteld worden. Gedr~ re ft'eerd den 3. Julij 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrij\ , heid,

ÏÏet intermediair uitvoerend bewind der bataafsche republiek, aan de Ingezetenen der/elve Republiek , Heil en Broederfchap! doet tc weeten:

Dat het Intermediair Wetgeevend Lighaam des Ba« taaflchen Volks, overwoogen hebbende, dat het Decreet der Conftituëerende Vergadering van den 8. Februari] dee~ zes Jaars, en dienvolgers de Publicatie van den ja. April h 1. ten opzichte der Burgers, welke geweest zijn Leden der tweede Nationaale Vergadering, en, onmiddeüjfc na den 22. Januari] 1. 1. bij Misfive hebben verklaard zi»h van de verdere bijwooning der Deliberatiën

Sluiten