Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O?)

voor ons hebben moeten laten gelden, en door geen toevallige voorwendfels van inactiviteit, of gepretendeerde guarantie, ons hulpeloos hebben kunnen laten. — Dan was het nog tijds genoeg , om fpoedig door behulp van Vrankrijk , gelijk naderhand heeft moeten gefehieden , onze Colonies te verfterkeh, of hulptoetcbrcngen —en dan was onze navale macht, vereenigd met die van de gewapende Neutraliteit, groot en fterk genoeg, om het rijk van Groot Brittanje van alle kanten zoo benaauwd te maken, dat het ons wel fchielijk had losgelaten : ten minden, daar was eindelijk nog altijd geleegenheid geweest, om ons met Vrankrijk de Concert te doen ageeren , en de Anglomanfche helfche Staatkunde, in rook te doen verdwijnen. ——

Marir — Maar — Den Hemel is alles bekend — Wij voor ons berusten in dat vertrouwen, dat dezen Oorlog heeft moeten dienen, om Nederland de oogeri te openen - van zijn aannaderend verderf te waarfchuwcn — en door tegenfpoeden, fchaade en fchanden te leeren, wat het zeggen wil een vrij volk te zijn , en hoe wij, door eene tijdige bekeering van alle verdervelijkhcden,weelde, verwaarlozinge en verregaande trotsheid, ons inwendig lichaam moeten verbeteren, en vervolgens alles toebrengen, wat tot behoud en bevordering van de welvaard en voorfpoed van Neerfands Koophandel, Zeevaart en Colonies konde dienen : Gelijk wij dan in dat dille vertrouwen , 's Hemels dierbaare zegen, over de poginge van aile ■ braave Patriotten toewenfehen: —■

B 2 Nu

Sluiten