Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(w )

fpreeken en in twijffel trekken, maar dat de O. ï. maatfchappij door het gemis en vooruitfchiet van een effect capitaal , groot 981 miljoenen , en daar uit alleen van i8f aan bcnoodigde gereedc penningen, door-de voornoemde 8. miljoenen hcrfteld kan worden, is al zo bezijden het gezonde oordeel, als dat wij daarom de Comp. met een gecontracteerde fchuld van 88f of 981 miljoenen zouden willen belasten , en dus hoe zeer wij ons in de verdere befchouwing van de als nog overblijvende geldbchoeftens, contrarie andere Sijfthema's bij de Comp. niet zullen inlaaten , is het voor ons onmogelijk in het eerde gedeelte te berusten , om dat alleen aan de geld-eisfehen te voldoen de toegeftelde 8. miljoenen, althans niet te ruim genomen is. En dus dc kas van de Comp. mag al of niet uitgeput zijn, dezelve kunnen het evenwel volgens haare eigen betuiging en aanzoek niet buiten de veertien, en daar nit provifioneel bepaalde 12. miljoenen langer ftellen ; terwijl de geaccordeerde 4. miljoenen contanten direct aan de Comp. door den Staat bezorgd, om in mindering van de Negotiatie van agt te dienen, óf daar uit gereltitueerd te worden, ons tegen het gedecideerd gevoelen van andere geleerde of ongeleerde bewijst , dat hier uit wel deegelijk volgt, dat de kas der Comp. zo zeer is uitgeput, dat zij buiten den gevraagden onderftand en daar op pas ontvangene agt miljoenen zich niet tot dus lange zoude hebben kunnen maintineeren, veel min voldoen aan de cisfchen der Batavifche en Kaapfche GouverP 4, ae-

Sluiten