Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 232 )

nemenren. Intusfchen in het flot hier over nader. -Diit ten opzichte van de gebreckcn, die in de conftitutie en het beleid hier te Lande , of dc Regeering en het bellier'in dc Indiën , enz. plaats vinden , nader onderzoek diende te geleideden , en waar toe H. H. M. Gecommitterdeus na gehoord te hebben de diverfe Advijfen , andermaal dienden tc Worden verzogt, en vervolgens op zodanige wijze de verregaande abuizen en nadeden te veranderen en te verbceteren, als bevonden zoude worden, te behooren, willen wij om dezelfde reedenen van veelvuldige bedenkelijkheden eu bezwaaren voor ons gevoelen overneemen, cn van harten wenfehen, dat wij eerlang ons in ftaat gefteld mogen zien, ons met een generaal Redres van de Colonien te mogen verblijden , en waar toe wij onze reeds gefielde gronden en plan zo fpoedig doenlijk zullen voortzetten.

Maar dat de Cpmmisfarisfen echter als in het voorbijgaan , omtrent het plan van verbeetering onder Litt. A. niet mogen nalaaten , aan te merken, dat hun reeds van veele kundige , neutrale en agtenswaardige Perfoonen, zo onder de eerfte Kooplieden als Geïntresfeerdens in de Comp. menigvuldige en gewigtige Remarques zijn aan de hand gegeeven, bijzonder met opzicht tot de meerdere omflagtigheid, langweiligheid, verwarringen kostelijkheid, dewelke de vermeerdering van Beftuurders (onder wat naam ook) noodwendig zouden vei zeilen: daar het veeleer te wenfehen ware , dat de omflag van $e Comp. tot eene meerdere eenvoudigheid ware v te

Sluiten