Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O s

MYNIj AFBEELDING,

DOOR TI1EODOR.US KONING.

In het vesrtigfte jaar mynts ouderdom:.

Wat roem de waereldiing ook mooge aan kunstmin geeven, Weiisch ik, door Kunstveelmin',, dan door de Deugd, teleeven» Roem myne kunstmin niet, Gy! die dit beeld zult zien, Zo ik, door zucht tot Deugd, uwe achting niet verdien. Myn aanfchyn word haast ftof, en mooglyk ook... myn dichten! De Deugd bekroont ons werk, fchuon alles waar' vergaan 3 Zy is alleen de rots, waarop de mensch blyft ftaan ; De Deugd alleen zal nooit voor 't woên der eeuwen zwichten.

Sluiten