Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C37 5

gemaakt is, en tusfchen de 4 a 500 beloopt. ÏNiet alleen is deze Slotvoogd het offer van der burgeren wraak geworden, maar de Gouverneur van het Arfenaal is ook aan ftukken gehakt.

Sedert de inneming van de Bastille, werkt men met een onvermoeiden vlijt aan het verwoesten» van dit Kasteel, dat een kleene ftad op zig zelve Uitmaakt. Men zal op deszelfs plaats een Gedenkteken van de Vrijheid, ter eere van de Staaten Generaal, en van het Regiment Franfche Gardes opregten.

Den 18 is 'er in de Vergadering weinig van belang voorgevallen. Huishoudelijke zaken waren de voornaamfte onderwerpen, en alles gaf blijken dat de gebeurtenisfen veel hadden toegebragt tot de eensgezindheid in de maatregulen,, en tot ftremming van den tegenftand aan de begeerten der Natie. De Meerderheid van den Adel, ?n de minderheid van de Geestlijkheid,

hadden hunne protesten vernietigd. Men zag

op dien dag een placaat aan dc hoeken van de ftraaten geplakt, getekend door den Graaf d'Oigr nies, aankondigende dat 'er vier . Kiezers tegenwoordig zijn bij h?t 'afgaan en aankomen van de Ccuriers , om het gedrag van dit heftuur naar tegaan, en het publiek te verzekeren , dat zijn vertrouwen niet misbruikt wordt. Deze dag

vernam men het vertrek van verfcheiden prinfen van den Bloede, als de Graaf d'Jrtois en zijne kinderen, de Prinfen de Qmdé en de Conti;, de. Hertogen van Bourbon en cPEghien; meestendeels hl ftiltc, onder andere namen, reizende, en

Sluiten