Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 3 >

VIL

De Staf van ieder Bataillon zal beftaan uit' i Colonel, i Major, i Adjudant, i Vaandrig.

VIII.

De Compagnie Artillerie zal beftaan uit i Capitein , 3 Lieutenants , 3 Sous-Lieutenants , x Adjudant, 9 Bombardiers , 9 Corporaals ,111 Canonniers, en een Tamboer ; verdeeld in drie gelijke Divifien , ieder geaffecteerd aan een Bataillon.

IX.

Bij de geheele gewapende Burgermagt «al aangefleld Worden een Tamboer Major, ook zal bij dezelve een Corps Muzikanten gevoegd worden , die zig zullen moeten gedraagen naar de inftruftie ten hunnen opzichte gearresteerd;

X.

Behalven de vaste Tamboers, zullen nog eenige Adfiftent-Tamboers aangefteld worden, om bij ziektens als anderzints de vaste Tamboers behulpzaam te zijn; een derzei ven zal bij de Compagnie Artillerie gevoegd Worden.

XL

Aart-bét hoofd deezer drie Bataillons, Compagnie Artilleristen en Jagerszal zig bevinden een Commandant en Chef, die tot zijn hulp een Adjudant zal hebben.

XIL

Bii ziekte of afweezigheid van den Commandant en Chef zal de Colonel van het Bataillon 't geen dat jaar de Rang eh Brandwacht heeft, het Oppercommando voeren , eh deeze ziek of uit de Stad zijnde , de Colonel van het volgende Bataillon en zoo vervolgens j een Commandant 'van een Bataillon ziek, uit de Stad •Of niet prefeut zijnde , zal de Major het zelve coruA ft man*

Sluiten