Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DANKBETUIGING,

AAN DE LEDEN VAN HET

TOONEELLIEVEND GENOOTSCHAP,

TER ZINSPREUKE VOERENDE,

OEFENING KWEEKT KUNST;

VERGADERENDE BINNEN AMSTELDAM, BIJ HET SLUITEN VAN DESZELFS TOONEEL, OP DEN III'EN VAN GRASMAAND, DES JAARS, MDCCLXAXV.

VERVAARDIGD DOOS,

LIEVE VAN 0 L L E F E N}

MUZYKOEFENEND LID, EN UITGESPROKEN DOOR DEN HEER,

J. P. K R 0 E S E,

■ ACTEER END LID,

VAN HETZELVE GENOOTSCHAP.

GEDRUKT VOOR HET GENOOTSCHAP.

Sluiten