Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 DE BARBIER VAN SEVILIE,

FIGARO.

Een man , a!s uw Excellentie zou die iets ontbreeken! met het bovenfte van de hand, f>om, from, from.. in Sevilie zonder Guitar te zingen? Gy zoud heel fchielyk bekend zyn , ja men lachte u uit. Figaro gaat te6en de muur jlaan , onder V ba Icon. DE GRAAF, zingt, al wandelende, en fpeelende op de Guitar. Wyl gy'/ beveelt, zal ik myn' naam ontdekken , Schoon onbekend, bad ik u echter aan , Ach! zo myn hoop daar door eenswierd voldaan!.., Hoe V zy , men moet zyn's meesters wil voltrekken. FIGARO, zachtjes. Heel goed! dedrommel! courage myn heer! DE GRAAF, zingende. Ik heet Lindor, en ben gering geboren ; Een arm fludent , die niets verwachten kan : Ach! waa>om is de rang van Edelman, En meer fortuin om u my niet befchoren?

FIGARO.

Dat's fraai! dat's fchoon 1 ik zou't niet beter doen, ik die een meester deuk te zyn in die dingen! DE GRAAF, zingende. Elk ochtet'd uur zal ik met teder klagen, Myn Ui f!e aan u , fchoon hooploos, doen verf aan ; Ik zal,zofku fechts zien mtog', zyn voldaan, Gelukkig , zo myn klagt u mogt behagen l FIGARO. Op myne eer! dit laafte... Hy nadert, en kust het onder/ie van't kleed'van de Graaf.

P E GRAAF.

Figaro!

FIGARO.

Zyn Excellentie ?

DE GRAAF.

Gelooft gy dat men my gehoord-heeft?

RO

Sluiten