Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. ap

ROZINE.

Waarlyk heel aangenaam... voor uw Neet!... en de naam dier juffer is? ..

FIGARO.

Hoe! heb ik ze u nogniet genoemd?

ROZINE.

Neen, dit htbtgy noch vergeeten. Maar ik bid u zeg n.y dit fchielyk - fchielyk •- zo'er iemand kwam, zou ik haar naam niet kunnen weeten.

FIGARO.

Welnu,gy begeert het dan voltrekt Mejuffer! dit beminnelyk voorwerp dan is .. De pupil van uw'voogd.

ROZINE.

De pupil zegt gy...

FIGARO.

Van Doctor Bartholo.—och ja Mejuffer'.

ROZINE, met ontroering. Denkt gy datgy my zo misleiden moogt? Ik geloof u zeker niet... neen zeker.

FIGARO.

En hy brand van drift om u dit zelfs te komen zeggen.

ROZINE.

Gy doet

my beeven Figaro!

FIGARO.

Foei! beeven! Als men den fchrik toegeeft doet zy meer kwaad dan

't kwaad zelfs.. Laat ik u gerustheid geeven. Ten anderen, heb ik reeds een middel bedagt, om u

van alle uwe verfpieders, tot morgen te ontllaan,

ROZINE.

Zo hy my bemint, zo moet hy zulks toonen,doorzig volftrekt ftil te houden, en niets onvoorzichtigs te beftaau.

De

Sluiten