is toegevoegd aan uw favorieten.

De doortrapten, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L r S P E L. 77

DORIVAL.

Neen, neen, men bedriegt u niet. Myne oogen hadden 't my moeten zeggen. De verwondering van Ólive, toen hy u zag, was natuurlyk en niet gemaakt. Uwe trekken zyn volmaakt die van uw moeder.

EULALIA.

Zy leeft!

DORIVAL.

6 Ja; hoe zal zy u beminnen! Gy waart my beloofd in uwe vroege jeugd. Onze echt moest de banden van vrindfchap in twee gedachten, die elkander altoos beminden, naauwer toehalen. Ik zal myne dwalingen verbeteren, en ik zal misfchien, mettertyd, my den naam van uw' echtgenoot waardig maken.

EULALIA.

Is het nu het oogenblik om u met dit fchyngeluk te vleijen, daar de grootde gevaaren u in dit huis omringen? Gy kunt niet vermoeden, tot wat droe. vige uiterften deze ongelukkigen bekwaam zyn, om een' gevaarlyken getuige uit den weg te ruimen.

DORIVAL.

Terwyl gy deel in myn lot neemt, braveer ik alle hunne pogingen.

EULALIA.

Vertrek op 't oogenblik.

DORIVAL.

En ik zou u in hun geweld laten ?

EU-