Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h L T S P E L. 35

SPLIN.

Bemint men u?

JACOB.

Zo veel als ik bemin.

SPLIN.

Is uwe liefde fterk?

JACOB.

Ach, mynheer! men kan nimmer fterker beminnen, noch bemind worden.

SPLIN.

Gy zyt wel gelukkig.

JACOB.

Ik ben gelukkig?

SPLIN.

Ja; en zelfs zeer gelukkig.

JACOB.

Waarin toch?

SPLIN.

Gy bemint fterk , en word even zo weder bemind.

J A C O IS.

Maar dat is niet genoeg.

SPLIN) gevoelig. Wat moet 'er dan noch meer wezen?

JACOB.

Men moet haar, die men bemint, bezitten.

C 2 SPLIN.

Sluiten