Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET RYPAARD. s

FULLARTON.

Des te erger!

ANGELIQUE.

Des te beter ! In den echt is de Engelfche Conftitutie de beste : de vrouw is het parlament, en de man de uitvoerende macht.

FULLARTON.

Dan moest het parlament de Financies beter bellieren.

ANGELIQUE.

Wat wilt gy daarmede zeggen?

FULLARTON.

Gy kent het testament van myn vader?

ANGELIQU E.

o Ja! (Zy geeuwt.')

FULLARTON.

Hy liet my tagtigduizend pond na.

ANGELIQUE.

Daar deed hy zeer wel aan.

FULLARTON.

Doch onder dat uitdruklyk beding : Nooit een weduwe te trouwen, en nooit een ryfaard te houden.

ANGELIQUE. .

Welke zotte kuuren !

FULLARTON.

Dat is nog de vraag. Hy kende in dit ftuk de buitenfpoorigheid der Natie, en myu zucht tot het harddraaven. Schoone rypaarden hebben meaig een Lord reeds tot een voetganger gemaakt.

A 3 *N"

Sluiten