Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 DE WEDUWE EN HET RYDPAARD,

FDltARTO^

Maar als myn vader uit Elyfium wederkeerde zou hy zyne woorden anders uitleggen ?

WARBIFAX.

De dooden komen niet te rug om testamenten uit te leggen: daartoe heeft men levendige rechtsgeleerden.

FULLARTON.

Maar ik heb nog niet op het paard gezeten, en zal 'er ook niet op zitten: bygevolg is het geen rydpaard.

W A R B I F A 5T.

Valsch. In het testament ftaat niets van „ daar op zïitten", alleen maar van „houden"; het paard is in uw flal, gy hebt drie guinies daarvoor betaald: bygevolg houdt gy het: bygevolg hebt gy de voorwaarde niet vervuld: bygevolg is uw neef erfgenaam.

FULLARTON.

Voortreflyk! Als myn goede vader wist dat ik om een' armen drommel uit den nood te helpen...

WARBIFAX.

Mynheer uw vader weet het niet, en behoeft het ook niet te weten. De woorden zyn klaar. Vivat de letterlyke uitlegging der wet!

F U L-

Sluiten