Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i4 Tegenwoordige Staat

Historie, ter Ernst van Mansfeld, wien by voorraad het 1592. bewind was opgedragen (f). I;93> Deeze zond eerlang eenig volk over, waar Inmiddels door Verdugo weder by de zesduizend mannen krygtVer- fterk wierd. Dit deed wel het berennen en dugo ver- omfchanfen van Groningen, inmiddels van al■van vofk *es voorz'en' voorbygaan; maar belette niet, dat Graaf Willem, den vyftienden van Gras15 April. maaruj te fcheep gegaan, en 'snagts te Reide aangekoomen, den volgenden dag de Bellingewolderzyl innam, en terftond begon te ver-

Waai'te" fterken. Hy hield die ook, niettegenftaande gen Graaf . * , _, • - ° , n

Willem fiegcs twee dagen er na de Graai van den Berg de Bell in- op Verdugo's last met vyfentwintighonderd gewolder- mannen hem daaruit wilde dry ven; die zelfs na zyl in- deeze mislukking zig naar Winfchoten moest neemt. begeeven, op dat de Staatfchen dien pas over de Bourtange niet meester wierden. Verdugo, om Graaf Willem van de Bellingewolderzyl te trekken, deed tot tweemaalen toe eenen ftroop in Friesland ; maar welke, hoewel door zyne Staaten opontboden, aldaar bleef, en flegts eenig volk overzond, wyl hy de fchans eerst voltooid wilde zien. Dan dit volbragt zynde, liet hy aldaar agt vaandels, en trok met de overigen naar Friesland; alwaar hy ter weering van ftrooperyen nog drie nieuwe fterkten op de grenfen maakte. Hy Haagde ook. om Coevorden, dat gebrek aan alles had, te fpyzigen en rykelyk te voorzien. Hy had wel gewild, dat de Staaten naar de

ver-

(t) Bor 20. h f. 30, 30. b. f. 25; Reid. 10. ĥ 197; Phebems p, 308, 311.

Sluiten