Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i8 Tegenwoordige Staat

Historie, van Oostenryk , aan wien de Koning van J594- Spanjen de algemeene landvoogdy der Nederlanden opgedragen had. Ook bleek eerlang de gegrondheid hunner vrees; daar Maurits en de Raad van Staat zig bepaalden tot het beleg dier Stad ; hoewel anderen voorgeflaagen hadden eerst zig van Twent en het Graaflchap Zutphen te verzekeren, Ingevolge dan van het genoomen befluit wierd het gefchut te Zwol gelcheept, om over de Zuiderzee en Wadden het Reitdiep opgebragt te worden; 19 Mai. terwyl de Prins van Coevorden met het leger 22 Mal. opbrak, en daarmede den tweeentwintiglten Waarna van Bloeimaand voor de Stad kwam, de iegerGroum- plaats neemende tusfehen het dorp Haren en gen zelve ^e DuurI; Helpen. Daarin bezig, tast Graaf C)rdt1 Willem onderwylen de Aduarderzyl aan, om de fcheepvaart uit Friesland opentekrygen , £i Mai. en bemagtigt die ftormenderhand; waarby de bezetting, dapperen tegenftand doende, genoegzaam alle fneuvelde (f).

Een aanhoudend regenagtig weder, en verfcheidene gelukkige uitvallen der belegerden, hinderden Maurits uitermaaten, om dat die ^gjé niet konde uitrigren by mangel van het grof gefchut; maar zo draa was dat niet geI Juni. koomen en gestat oOp; begon den vyfden \„t:/..] :s'!^r$i0;§i :hrïkkelyk

i ii')|i,'.Lru, voornaamfte batcery

(i) Boe 3i. Kfi a4 > >r> R™. U *. ƒ•

Sluiten