is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; een en twintigste deel; vervattende het vervolg der beschryving van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van STAD en LANDE. 227

ïard verdronken, was mede een klooster van 5 Bernardiner nonnen; dog het welk in die he-1 vige watervloeden, waar door de gemelde 1 zeeboezem in 1277 een begin nam, zodanig1 geteifterd wierd, dat men in 1299 het raad a zaamst oordeelde de nonnen overtebrengen naar het klooster van Menterne Indien naar zommigen ( § ) te JVlidwolde eenige overblyfzelen zyn van een klooster der gryze vrouwen, zoude men kunnen gisfen, dat de nonnen vervolgens, ter vermyding van ergernis, derwaards zyn verplaatst.

Bezyden Termunten is de Termunter zyl,r of de plaats, alwaar het Oldampt de te hooge 1 binnenwateren in zee loost. Het. daartoe' dienende zyldiep is grootendeels eene verdieping van de oude Ee, welke in de Muntendammer hooge veenen haaren oorfprong had. Deeze zyl is daartoe reeds lang gebruikt, gelyk dit uit eenen brief van 1391, zynde een verdrag tusfehen Reiderland en het Oldampt over den afloop der wateren, blykt. De tegenwoordige zyl is in het jaar 1724 nieuws gelegd, en ftaat onder het opzigt van den Drost der Oldampten alsOverften Schepper, en tien Zylvesten. Deeze laatften worden door de hoofdingelanden in de dorpen eekoren, en

bly-

(*) Oudheden van Groningen, bl. 223.

(§) Bol hui 8 Oostwolder kerk-inwyding, bl. 45. En dit wordt bevestigt door eenen, ons onlangs toegekomenen, origineelen francynen brief, alwaar de Prioresje van het Klooster te Midwolde van S. Bernards trde eenige landeryen van haar klooster verhuurt.

P 2

Stam HeerlyiO" heden. Klei-Old' ampt.

Termunter- Zylvest.