Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van STAD en LANDE. 353

bert, die in 1138 Bischop van Utrecht was, zou alhier geboren zyn geweest. Het heeft met Spyk één langregt, dat alle zes jaar omkoomt, aangezien hier maar drie ftemhebbende heerden zyn; maar het gewoone redgerregt valt op het 'twaalfde jaar voor ieder derzelven.

14. Leermens , dat zuidwellelyk van Bierum ligt, is met het Zand, Enum, en de Zeeryp, een afvvisfelende regtftoel in verfcheidene ommegangen (*}. Voorheen plag hier de aanfpraak te wezen van de meefte regtftoelen in het ooftelyke gedeelte van Fivelgo , doch nu alleen van het Eefterregt. In fcheppery zaaken behoort Leermens onder die van het Zand. De kerkelyke collatie ftaat mede aan veelen. De kerk zelve is een oud gebouw , die voorheen twee torens hadde, maar één derzelve is om bouvalligheid afgebroken ; volgens een opfchrift aan de zuider deur kan men gisfen, dat de kerk toegewyd is geweest aan Sebaftianus en Fabianus. Alhier is wyders eene gemeente der oude Vlamingen, veréénigd met die van Lopperfum.

15. Ooster-wytwert, aldus ter onderfcheiding van Wefterwytwert, en het klooster Wytwert, beide in Hunzingo gelegen. Het huis deezer heerlykheid, die met Krewert en Juk wert éénen regtftoel uitmaakt, is geftigt geweest door den Oostfriefchen krygs-

held

(*) Halsema 11. 351 geeft dezelve ftuksvyze op.

Z 3

De Omme landen.Fivclge,

Sluiten