is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; een en twintigste deel; vervattende het vervolg der beschryving van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tan STAD en LANDE. 439

Dullard, afteleiden (gelyk daar mede in 1483 V een begin was gemaakt, en waarover in deeze ' eeuw (*) nog gehandeld is) ooit waare ukgevoerd, de gewigtigfte plaats van dit gewest geworden zyn.

4. Blyham, gelegen in eene vrugtbaare klei, is uit den Dullard aangewasfen. Wy houden het voor het eerfte gefchenk der aanflyking, als gelegen in het diepfte van den zuidelyken boezem, alwaar weinig flag van water was , en gevolgelyk de flib by ftille tyen het eerst bezakken moest. Van hier mogelyk de naam, als zynde het blyde ham (f) of land, welks aanwinst een aangenaam vooruitzigt gaf, hoe op die wyze de Dullard betere landsdouwen zou te rug geeven, dan hy ingeflokt had. Voor de vervallene oude en kleine kerk is in 1783 op koften der ingezetenen een vry aanzienlyk gebouw opgetimmerd.

5. Oude Pekel-a, in onderfcheiding van de Nieuwe Pekel-a, welk dorp onder het Old-ampt behoort; eigenlyk is het riviertje de Pekel - a de fcheiding, doch die door den aanleg der hoofdvaart in deeze veencolonie verdwenen is; van hier , dat het ééne huis onder het Old-ampt, en het naast ftaande dikwyls onder het Wefterwoldfche is. Daar dit ongemak egter in het opbeuren der fchattingen

(*) Tegenw. Staat van Stad en Lande , i. i\ fcZ. 187.

(f) Hamlanden funt agri ex mans finu re^uperati. Alti«ö tut. Qerm, inf. t. 1. p. i$-

WesTB*-;

WOLDfi,