is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; een en twintigste deel; vervattende het vervolg der beschryving van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 Tegenwoordige Stadt

Wester-

«TOLDE.

Heiligèlee ten jaafe 1568; doch de Raadsheer Phebens, een fchryver van dien tyd (*) s verzekert, dat het lyk is overgebragt eersc naar Emden, en wyders naar de Nasfauwfche Staaten. In dit dorp, alwaar in 't laatst van oogstmaand eene groote linnenmarkt gehouden wordt, koomc in herfstmaand de klasfis van het Old-ampt en Wefterwolde by één; en de Drost deezer heerlykheid houdt er des vrydags zyne regtdagen.

7. Friescheloo, oostwaards van Wedde, noemde men oudtyds alleen Loe; om dë verhevenheid des gronds, van waar het by-. Voegzel Friefche af komftig zy, is onzeker.

8. Onstwedde, zuidweftelyk van Wedde , is één der grootfte kerspelen van Wefterwolde: want de afgezonderde gehugten tif Maarsch, Veenhuizen, ter Wipping, Werftnghuizen, Smeerling, en Ellerftnghuizert behooren er onder te kerk. Het wordt daarom ook in zommige oude ftukken by uitnemenheid het kerspel van Wefterwolde genoemd.

9. Vlagt wedde is mede, als men er de onderhoorige gehugten Veele , V Velthuis, Weende, Wollinghuizen en Jipfinghuizen by rekent, een zeer groot kerkdorp. De plaats is levendig , alzo hier door gaat de groote weg over de Boertange naar Munfterland; ook is het de woonplaats des Rigters van Wefterwolde, die hier des woensdags zyne regtdagen houdt.

10. De

(*) ïn Chron. mjj. rerum in Phrijia, et praecipuS circa Groningsm gejlarum,