is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; een en twintigste deel; vervattende het vervolg der beschryving van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44+ Tegenwoordige Stadt

moeras kan koomen; .daarby is de fchans té klein om het tegen eene meer gedugte magt» als die voorzien is met grof gefchut en met bomketels, uit te kunnen houden. Dit maakt dat men zo veel belang niet meer, dan wel voorheen, in deeze plaats fielt; de werken worden egter nog al tamelyk onderhouden. Ook is er nog fteeds eene bezetting in van twee compagnien voetvolk, en eenige artilleriften, die onder eenen Commandeur en Majoor ftaan, welke benevens de andere bedienden alhier in landshuizen woonen. De Admiraliteit van Friesland houdt er mede eenen Convoimeefter , met de nodige bedienden. Voor deeze krygsbezetting en de andere ingezetenen, welke zig hier nedergezet hebben, heeft de Raad van Staat'eene kerk gebouwd, en betaalt den Leeraar; doch de burgers, en die geen militairen zyn, ftaan te regt onder den Rigter van Wefterwolde. De vermaarde Lipfius (*) heeft hier gefteld dien fchadely* leen bron van zoet water, welke volgens Plinius den daarvan drinkenden de tanden deed uitvallen; maar welke gewaagde gisfing te regt van Alting verworpen wordt Cf %

ii. Sellingen, zuidwaards van de .Boertange, en van waar men derwaards langs eenen in het moeras opgeworpenen dyk kan koomen, is een zeer uitgeftrekt kerspel: daar de gehugten of buurten van Ter Borch,

Laü;

(*) In tiot. ad Taak. Am, t c. êg.