Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 KWARTIER van WESTERGO.

In de 1785. 1788. 1791- 1794.

Jaa- 1786. 1789- l79*- 1795-

ren. 1787. -79°- I793- l79^-

Menaldu- Admirall- Provinrie Gedepu. Minder-

madeel. teit in Reken teerde getal en

Friesland. kamer. Staat. Munfter

Commisi.

Fraweke. Minder Raad van Admirall- Gedepu.

BADtEL. getal en Staate of teit ra t teerde

Munfter Generali- Noorder- Staat.

.Commisf. teits Rek. Quartier.

Bakra- Gedepu- Minder- Staat Admirali-

DEtu teerde getal. Generaal. teit in

Staat. Friesland.

Baarde. Minderge- Staat Admirali- Provintie

iïaduel. tal en Ke- Generaal. teit in Reken.

winth der Friesland. kamer.

o. i. c.

Hakkaar- Provintie Gedepu- Minder- Raad van

?krad-'bl. Reken- teerde getal ^ of Staate of

EtnA kamer. Staat. Munfter Generali-

Commisf. teits Rek.

WoNZF. Raad van Admirali- Gedepu- Minder.

SU Staate of teit in * teerde gttaU

Generali N oor der - Staat.

teits Rek. Quartier.

Wiimbrit. Gedepu Minder- Raad van Admirall-

v\ij Ü ,nprAp eetal en Staate of teit 111 t

si-.kadelL. teerde get^^ ^

Commisf. Rekenk. Quartier.

Mc„vIt, Admira- Provintie Gedepu-

A liteit in Reken- teerde

PevaaÏ: Generaal. Friesland. kamer. Staat.

HEr Admirali- Gedepu- Minder- Staat

ïi" PT. teit in 't «eerde getal Generaal.

Noorder- Staat. Quartier.

Sluiten