is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVIste deel. Behelzende de beschryving [...] van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tan FRIESLAND. 439

r £n uitvoer van Vee buiten de Provincie (kens worden betaald, een Paard, twee jaaren . 11.__ i . : - to - :

LEK.

e daar boven : - io - :

i • ieder enter Paard of i : - 6 • :

c f ieder Koe, Kween, Bul I; twee jaaren of daar bo<id : - 8 - :

cT een Hokkeling, Schaap j lest Kalf : * 3 " •

ri r een ongemest Kalf f " 2 " j

c • een Varken : " 4 * 1

I• een Bigge en Lam :fi Lichtmis en St. Jakob : " * - : ftende een ieder, die Vee wil uitvoeren, S'-cn Kollekte aangeeven , de belasting X, daar van een blanfe neemen, en :| aan de Opzigters vertoonen. rï een Schip met Baggelaar, lang vyftig j en daar onder , Scheepstimmermans rlmoet betaald worden f a - : - • )ïh langer dan vyftig voeten ƒ 3 - • - • 1 een Schip, gelaaden met a:e - of Duive Mest, tot Wtrte van vyftig voeten ƒ 8o - : • :

}:h daar boven jf I2° " : * :

^beurende die geene , welke Schaape !iuive-mest uitvoert, zonder cedel van iving, boven fchip en laading, vyfhon5guldens; terwyl de uitvoerders, die rinogendezynotn de boete te betaalen, tiannisfement in 't Tuchthuis, voor den l m drie jaaren, worden geftraft.

Ee a .van