is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVIste deel. Behelzende de beschryving [...] van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m FRIESLAND. 44*

s Jles wat, naar 's Lands Ordonnantie,

Boode gefteld of geproklameerd. d. anderen moet dit recht ook worden dvan zulke onroerende goederen, die I üdenaars in betaaling worden gegeeven, f ftaan aan hunne Perfoneele of hy« li Te Krediteuren»

r eer vastigheden , renten en pachten I[veraliëneerd tegen Lyfrenten, moet > fchat zodanig worden gereguleerd, dat I iderd guldens Lyfrente in waarde vermini! • maate van de hoogere jaaren der gekonï en. Dus moet ieder jaarlykfche honderd d voor iemand oud zynde beneden de ajn, gefchat worden op 1600 - : - • 2kot 30 jaaren op ï5°° " : " '

Aot ao — -4°° * : " :

itot 50 1200 - : - :

itot 55 - . 1100 - : - :

d tot 60 !- 1°°° " ; * =

Sitot 65 - 850 - : • :

<$tot 70 700 - : - :

■t'tot 75 ■! ■ 55° " : " :

pk tot 80 — 400 - : • !

fttot 85 200 - : - :

& tot 90 en daar boven 100 - : - : <|; indien de Lyfrente is gekonftitueerc1 if dan één perfoon, zo moet het kapitaal djl worden naar den ouderdom var jijbte lyf, en voorts met twee zevend* ïlrerhoogd worden voor ieder der ander* ïJ

icta onder een koop van vastigbedei p] zyn eenige roerende goederen, al Ee 5 ge

Geld-

m '-d pe> les.

tie iy

en >et lat inm:rdde

erd :aal van nde [ere

den als Ge.