Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 513

\ h draagen der lasten is de band van eenigid isfchen de Provinciën, en het waare

tJdd tot ieders behoud.

, V< rts fielden de Staaten van Friesland drie voor, volgens een' van welken, naar m zien, de zwaarigheid zou kunnen worden ïgïiomen.

„itIiï eerfte plaats zou in ferieufe aanmerking . nö komen het Redres der Quotas, door v ligting te verdeelen, naar maate van n Idere of meerdere vermogens der overige

, me' mooten.

jTt tweeden de Quotas der onvermo-

' idülleen te verminderen, en de overige in nn Quotas re laaten kontinueeren, en i 'beloop der fomme van de verminde-

e:a:a een reflant, of non vakur>> aan te mer-

ï

Te derden om, indien de Kasfe van de me liteit op den duur genoeg voorzien ^reikende ware, het vereifchte loulaas 1 it te neemen, en aan het benoodigd dn het Bondgenootfchap toe te deelen; m«r daar alle de inmenfe fchulden, op de ever van 's Hertogenbosch voormaals :iaffikeerd, ten eenemaale zyn afgelost, en : oiiuiming der Barrière thans voor die Kaslè er oordeelig is, als zynde nu van her, Eidéjoud der Vesting-Werken, der Oorloge Iagamen, Woning, Wagten, Vuur en Licht

bpttingen enz. geheel ontheven. Eifelyk befluiten Hun Ed. Mog,, de )edu|ie met het vyfde of laatfte Punt , daar oe likkende, om H. H. Mog. op 't nadruk* Kk a kf

MIDU E* LEN.

Sluiten