Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regeeiimu.

238 Tegenwoordige Staat

„ neefd ende geflemd N. N. N. N. ende „ N. N. uit welke genomineerde, uitgezette „ ende geflemde drie perfoonen ik ondergefz. „ Grietman, door recht ende kracht van myn j, Ampt , tot Sekretaris van deeze Grietenye „ hebbe geë'igeerd ende verkooren, gelyk ik „ eligeere ende verkieze mits deezen N. N. „ om dezelve .Sekretarie, zo nevens de Recht„ zaaken, als te gelyk met de Boelgoederen „ van nu af aan waar te neemen en te bedie« „ nen. En dat alles op de Eere , Profyten „ en Emolumenten, als daar toe zyn fraande, „ van ouds hebhen gedaan, en by de voor9, gaande Sekretarien zyn genoten. Ordon,, neerende aan alle Ingezetenen hem voor „ Sekretaris te erkennen, eeren en refpectee„ ren. zo des behoort; ende voorts aan alle „ Rechteren ende Gerechtsdienaaren , hem in „ zyne functie en bediening als Sekretaris, alle „ hulpe ende adfistentie te doen, zonder van „ des te wezen eenigzins in gebreeke. Oir* ,, konde myn Grietmans hand en zegel. Ge„ geeven in de Rechtkamer binnen . . . deezen" ....

N. N.

Op huiden den

heeft IN; N. hier op den Led van zuivering en anderzins als Sekretaris van in plaats van gedaan.

Me prafenre N. N.

Voor

Sluiten