is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; zestiende deel; vervattende het einde der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 443

goedgevonden en gerefolveert, dezelve vast te ftellen zoo ais hier na volgt : Lieutenant Admiraal . . 9000 - : - : Schout by iNagt . . 3000 - : - : Raad Fiscaal van de Admiraliteit 4500 - : - : Secretaris van 't zelve Collegie 4500 : - : Ontvanger Generaal als boven 4500 - : » : Commis Generaal ut fupra . 3600 : - : Convoymeester te Dockum . 1500 - : - :

Harlingen 2500 - : - :

Stavoren 1500 - : - :

. . . . . . • Slooten . 1500 - : - :

Workum . 1500 - : - :

Hindelopen 400 - : - :

Mackum . 1500 - : • :

Capitains ter Zee en ter Recherche ieder . . . 400 - : - : Clercquen van de Admiraliteit ieder 1500 - : - : Equipagiemeester . . 2000 - : - : Vendumeester . . 1000 - : - : Kamerboode van de Admiraliteit 1000 - : - : Contrarolleur te Harlingen . 1000 • : - : .... Dockum . . 600 • : - : f . , . Workum . . 600 - : - :

. Makkum , . 600 : . : .... Stavoren . . 300 - : - :

. Lemmer . . 300 - : - : Commisfarien in het Vlie en op

de Abt ieder . . 2000 • : • : Secretaris van het Landfchap 4500 -. : - : Secretaris van de Gedeputeerden 4500 : • : Secretaris van de Reekenkamer 4500 - : - : Raadshceren ieder . . , 3000 - : - : Rentemeester der Domeinen en

. Ont-

Geld.

m i d o e* lus.