is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; zestiende deel; vervattende het einde der beschryving van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 445

Muntemeester . . • 1000 - : - :

Fsfaieur van de Munt . 1000 - : - :

Wardein ut fupra . . iaoo - : - :

Sïempelfnyder . • 1000 - : • :

Keurmeester van het Silver iaoo - : - :

Keurmeester van het Tin. . looo - : - : Secretaris en Ontvanger der Boel.

goeden ieder te Leeuwarden aooo - : ■ : Ut fupra te Bolswerd ieder de

helft van . . 1000 - : - : Staat te noteeren, f

dat in de Plaat- „ _ ,

, t Franeker 1000 - : • : zen, alwaar de c , . „ ' . „ Sneek . 1000 - : • !

Secretanen zyn ge- ^ , V. J &, Dockum ïooo - ? - :

fepareert van de „ . ^ „ . Harlingen 1000 - : - : Ontvangen der j 0 & . u 1 j„ ^ Stavoren <oo - : - :

Boelgoeden , de 1 ^orkura 1000 * - * Secretarisfen en CI *• *

Ontvangers, ieder Slomen 50g -. de helfte van ne- u. , , * * 5 * venltaande Taux ) HindeloPen 5oo - : - : zullen betalen.

Postmeester . * 5°°° * : " :

Tonnemeester . . sooo . : - : Bakenmeester . . 1000 . : . :

Historiefchryver . • 1000 - : - : Ordinaris Booden ieder . 1000 • : • .: Extraordinaris Booden, en die van

het Mindergetal . . 700 • : - : Subftituit Procureur Generaal 1000 - : - : Subftituit Griffier . . 1000

De Secretarisfen der Grietenyen zyn verdeeld in drie Clasfen; en zyn in de eerfte begreepen die van Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel,

West-

G EtJD» MlDDE" LEK»