Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Tegenwoordige Staat

hoging, Schoutampt benevens de Heerlykheid Almelo tutten in en net Gerigte van Ootmarflum, welken egter de Rejti. thans met fteenen palen zyn afgezet, diejaar-

tn St.' ïo.

lyks door de wcderzydfche Schouten en o».i7j«. Rigters moeten worden nagezien (c). De au. 23. fcheiding tuflchcn het Bisdom van Munfter

en ^e Gerigten van Oldenzaal, Enfchede en i7to. Haaksbergen, waar over al in den jare 1696 Auflt. eene overeenkomft getroffen was , is in nog jüjfter bepaald (d): gelyk mede 177+. ' weinig later de gefchiilen over de grenzen pJiklt. tu^hen de Gelderfche Heerlykheid Borkelo êerGede'p. en het laatftgenoemde Gerigte volkomen zyn r^afgedaan (e).

1775- Het gebruik der Zuider-zee heeft geen zuider-zee minder gelegenheid tot twiften gegeven, dan de verdeeling van den grond. Keizer Karei had in den jare 1545, ten behoeve der Landen van Utrecht en Overyffel. Oétroi verleend , dat niemand voortaan daar met netten, welker maazen geen vyf duim wyd waren , zoude mogen viflehen : dan eenige Hollandfche Steden hem vertoond hebbende , dat zy oudtyds , tot het vangen van kleinen vifch, netten met veel enger maazen pleegden te gebruiken, en nog gebruikten , veroorloofde hy haar ruim twee jaar daarna, onder zeker bepalingen, tot hare „ viffchery te gebruiken, de netten die zy „ 'er van ouds toe pleegden te gebrui„ ken, doch geene Cheynetten of Seynerie." Dit gaf wederom aanleiding tot geduurige klagten van den kant der Overyffelfchen. Eindelyk kwam men in een gezet pleitge-

Sluiten