Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4» OLDENBARNEVELD,

VIERDE T O O N E E L. MAURITS, MATHENESSE, MAURITS.

Dat dreigen tergt myn hart, en llaat het diepe wonden. Moest dan een yrouw 't geheim van Maurits ooit doorgronVervolgt ge my,6 lot! met vrouwelyk verwyt! (den! En, dat noch zwaarder drukt, met krachtelooze fpyt!

MATHENESSE. Vertroost u: 't lot, ó prins! heeft u genoeg verheven, Om uw gefarde fpyt haar waak te kunnen geven: De fneede in 's vyands hals'dring' door in 't wrevlig hart Dat zigtbaar ons veracht, en Mout uw gramfchap (art. Hou u ftandvastig, denk, denk enkel aan 't regeeren ; Dit volk laat inderdaad zich Mrelende overhecren; 't Slaapt in de ketens zagtst: verflaaf hen met beleid „ Of't kuscht eerlang toch 't juk der Meedlyke overheid, Een juk dat Merker knelt dan 't juk der oppermagten. Een flaafsch regenten juk laat zelden zich verzagten, Naardien een Raad nooit fterft, maar door de opvolging leeft; 't Regentjuk is een draak die honderd koppen heeft. Sla toe, voorkom dat juk. 't Zyn reeds geen vrije landen Daar, onbepaald, één man de krygsmagt heeft in handen, En daar een zwakke Raad hem, met den legerltaf, Alle amptbegevingsmagt volMrekt in handen gaf. Gy kunt door'skrygsmans Maalde Meden hier doen beven;.,. De Grooten wint men licht door hen een ampt te geven '•

oy

Sluiten