Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X9 THIRSA,

Of, zo de wraak ook 't hoofd diens dierbren Jonglings irjfP, Dat dan dat oogenblik mij aan deeze aarde onthefF!

TWEEDE TONEEL.

thirsa, selima, een ISRAé'lijt, fchielijk Ver*

fchijnende.

de israël ij t.

Ach, Thirfa! moet mijn mond op nieuw uw ziel doorwonden! — Het heir, door Epiphaan de ontkoomnen nagezonden, Is weergekeerd. Men zegt, ze zijn reeds in de Stad. Een deel is neergeveld, een ander deel; ge vat, En met den Iaatften hoop

selima, angflig.

Hoe wordt mijn ziel benepen!

THIRSA.

Ook nog die flag, mijn God!

de ISRAé'lijt.

Is ook uw Zoon gegrepen. God fterke u, droeve Vrouw! —

Hij vertrekt met drift.

DER-

Sluiten