Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

lj i) m a a t;

Mag ik dan vry gelooven, dat Christus my, van God den Vader , tot een Zaligmaker in het Euangelium gefchonken is ?

l e e r a a r.

Buiten alle twyfel, rnyn Broeder , dit leer* aar ik, en zo ik meen op goede gronden.

l i d m a a t.

Maar Dominé , als ik my eens bedroog in dat voor my aanteneemen ?

e e e r a a r.

't Is onmcgelyk u hierin te bedriegen.

lidmaat.

Niet , Mynheer! als ik onder dat bepaald* getal niet behoorde, en ik nam die aanbiedingen fchenking voor my aan, dan bedroogikm£ naar myne gedachte, zekerlyk. <

l e e r a a r.

Wel gy zoudt waarlyk niet, waarde Broeder; want niemand neemt die aanbieding aan , en" past die fchenking van Christus zig toe , dan alleen de uitverkorenen.

lidmaat.

Wel Dominé , dan ontftaat 'er by my eene groote zwaarigheid.

A 2 LEER-

Sluiten