Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET JAAR 1781 373

fcntimenten in een maaien de Quartiers Advifen openBlegt .e periiileeren eg is in gevolgen diens ^Oorde*lf dat het meer'dan ooit tyd is ; om daar de.Repubhecq tans door V zo' onvehlgt , als Onvoorpgttg gemenageerde ÊnUcbe Ryk-, op eene aller Onreg%aar3,gfie en O* i&LrsteV? ie, met eenen openbaarep Oorlog wor awcvaUen, de krygs foeruftingen ter zee, met allen .ever voort te zetten. Het Quartier ziet met 't grootlte genoe7 t mtrrebragte rapport der,gecomm: uit de R s^v Admiraliteits Öollegien deezer landen dezelve Senten doordraaien, en wenft derhalven mets meer, 'dan dat de vqorgeftagene Equipagie met eep eenpanghe.d ter Conclufie mag worden gebragt. Doch wat aanbe Sliet de voorgeilagene Angmentat.e der landmagt kan ^Quartier hoe wel ongaarne, niet , dat 't die aanmerkt als min nuttig. Ja zelfs nadedig Koor de tegenwoordige (ituatie der Repubhek, en ^SSS?SSff&'^ «edrukt wordende hnantien > deezer Provincie in 't byzonder.

Want immers daar de Republiecq tegen Engeland x£ , moeten oorlogen , en zig defendeeren ,s_ het ent, dat deve Natie ons op geenerly wyze te land Kan attac i que*rcn , cn het 'doen van landinge zeer weinig te vreeSnhvermits de Vyand aan de eene kant daar niet S in ftalt K door gebrek aan benodigt Krygsvolk * zvnlaid en aan de andere kam volllrekt weerhouden Sora door de ondieptens der «randen , welke langs Tze kullen meeft ai, uitgenomen ^JSs^&SSK plaatzen, die met geringen koften en w^jnig Mgfgg pen verfterkten verdedigt kunnen worden . pg ^ Fn even 700 zeeker als 't is dat door eene onvoorziene l^in vï, zaaken, den Oorlog ligtelyk op t vafte'Land kan worden overgeoragt» ™ 5° iï S is het ook, dat't eene met gegronde btaatkund, is, ~'k fj£s onmorzJene toevallen tc waf enen entn^lk een tyd StSSe omftandigbeden, dat die Wapening noodZ kehtmoel fchaadenen te rugge houden eene Jrfngx ZelkeLn is gedwongen ter Zee , tegens een reeds w e■rénthk daar zindè gevaar te doen, terwyl het genoeg ge blSntTuf'de\ef,ignes en ^P^j"~ «jg Lermaalen ter generaliteit gehouden, dat het minder", fe'a ÏKt welk de Republiecq van de ge^fHu'P"»2 ieedett eenigen tyd erlangt heeft, meeft toe te lchryven A a 3 •*«

Sluiten