is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET O O S T E N. 220

en de latijnfche naam Ceniumcëlia komt waarfchijnlijk van dc oude Roomfche bezetting, die hier haar kwartier had, dat in 100 vertrekken verdeeld was.

Van Cevita vechïa tot Rome rekent men 42 Italiaanfche mijlen, welken omtrent 7 Zwcedfchen uitmaken. Het land is woest, en nauwlijks ziet men hier of daar eene ellendige herberg, zo armoedig, dat men ze met meer regt bij dc karavanfera'snn het Oosten kan vergelijken, dan bij onze Zweedfche zogenoemde waerdshuizen, gelijk de heer abt expilly in zijne Geographie Manuel doet,,, als hij van den weg \vax~ Stokholm .fpreekt. Het land is met myrtcn. en andere ftruiken bewasfen, onbebouwd en .onbewoond; en die van zijne jeugd af van de vlijt en arbeidzaamheid der Romeinen gelezen heeft, dien komt 'net wonderlijk voor_, als hij het land en deszelfs hédendaagfche bewoners zo veraart vind. Wat verder naar Rome, is het iet béter; ten minften ziet men hier en daar eenig bebouwd.land, doch het is niet te vergelijken met de wélbebouwde ftreeken, dié men alömme in Frankrijk ziet. De befte hoogten , die tot wijnbergen zouden kunnen dienen, zijn alleen met gras bewasfen; het land is overal vet cn vrugtbaar, er ontbreekt niets, dan naerftige handen, om het te bebouwen. Men fchrijft het aan de flegte en ongezonde lugt toe , waarvan de oudfte fchrijvers nauwlijks gewag maken. Men kan niet ontkennen, dat de menfehen in Rome .eene lévendiger verwe hebben, en er gezonder uitzien, dan de geenen, welken nader aan de kust wonen, doch ik ben verzékerd, dat.indien het land tégenwoordig bebouwd werd, gelijk voortijds, de ongezonde lugt ras zou moeten verdwijnen. Voor allen, die dezen weg komen, ziet het er beklaaglijk uit; P 3