is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN. 235

trekt 's maands eene zékere wedde als bekeerde of verkeerde; want zo groot is de verandering bij hem, dat men moeite heeft, iets Zweedsch in hem te herkennen, uitgezonderd , dat hij een ongemeen vriendlijk man is. Gij hebt altijd gewild, dat ik u de Zweeden zou noemen , die ik ontmoette; hier hebt gij de ganfche lijst van degeenen, die thans in Rome zijn, als gij er alleenlijk den heer karel frederik rudbeck nog bijvoegt, en uwen gehoorzaamen dienaar.

ZESTIENDE BRIEF.

Reis naar Napels — Aardrijkskundige fchets der ftreek om Napels, en van de plaatzen daarin, boven en onder de aarde gelégen.

Napels, den i\jlen junij, 1771.

^J^A ;dert dat ik de laatftemaal aan u heb gefchréven, heb ik eene reis in Latium gedaan, en ik had u aanftonds van de voornaamfte merkwaardigheden, die men aldaar vind, behoren berigt te géven; maar dewijl ik onmiddellijk daarop de reis herwaard naar Napels aannam, had ik geen tjid om de pen op het papier te brengen. Thans word ik weêr door andere onderwerpen van zo groot gewigt vervoerd, dat ik onmogelijk mijne gedagten op iet anders kan vestigen, dan op het geen ik hier dagelijks bewondere. Reist men in Magna Gnecia, dan vergeet

jacob jonas ejörnstühl.