Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

ftitïe burgers te helpen bevorderen, is nu onlangs nog gebleeken uit het voorgevallene op den j. en 6. Augustus dezes jaars. op het Porp Woubrugge, welk voorval zig aldus heeft toegedraagen.

In dit Dorp bevonden zig vier Ingezeetenen welke bij eenige opruerftookc rs verdagt wanre met de naem van nog overgebleevene Patriotten, en daar nu deeze naam niet regenftaande een generale Amnestie en de ftrenge Placcaaten van de Overigheid tegen alle, lasteringen geftatueert, genoegzaam is om een onverzoenlijke haat en vijandfchap onder het onkundige, roofzieke en haatdraagend gedeelte van ons Vaderland te weeg te brengen , konde zij ook niet nalaten deeze ingezeetenen ten alle tijden, wanneer de geleegentheid zulks prefenteerde, door lasteringen en fchimpfchriften te hoonen. —■ Dus ondernam een onbefchaamd Vrouwsperfoon het zij, omgekogt, of ook wel uit eige beweegreeden, het welk nog niet duidelijk gebleeken is, een diergelijk brutaal fchimpfchrift opentlijk op de ftraat te zingen, daar nog eenige onbetaamlijke bewoordingen en fcheldnaame, welke, hoe leugenachtig en ongegrond, echter door een kwaadgezind gedeelte volks gaarn aangehoord, daar bijvoegende, waar op de Ge'regtsdienaar van dit Dorp, plicht en amptshalve genoodzaakt diergelijke ongereegeld heden vóórte koomen , ' zulks verneemende, na dit voornoemde Vrouwsperfoon is toe gegaan, haar in het vriendelijke vermanende, diergelijke irtfaame fchimplchriften niet meer te laten hooren, maar liever, zo zij wilden zingen, zig met onzijdige dingen te amufeeren, waar op zij met brutaale bewoordingen den Gerechtsdienaar ant-

wooi-

Sluiten