Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i )

Niemand denke dat terwyl ik de Aanmerkingen op de Memorie van de Heer Steenstra door de Heer Brünings uitgebragt, ftilzwvgende voorby gaan , daarom de gevoelens van dien Heer was toegedaan; of dezelve in alles avoueerde,danwel eenigepartyfchap omtrend die Heeren hier door aan den dag zogte leggen; dit zy verrel Geen van alle is daar de reden van: ook zal ik my wel wagten,my als een beoordeelaar over deze beide Schriften, van voornoemde twee Heeren uit te laten, wie van hun Ed. de zaak het best getroffen heeft; liefst verkies ik dus een van beide voor als nog tot ftaving van 't geen door my is opgegeeven, terwyl het andere referveere tot my eens de tyd permiteerd, en als dan lust hebbende, daar aan te gaan; waarom ik dan juist de Gefchriften van den Heere Steenstra boven die van andere heb uitgekozen, hier van heb ik de redenen reets geiillegeerd, en ga dus . vrymoedig over met nog eenige Aanmerkingen te maken, op zyn Ed. Antwoord, op dat van den Heer Brunings.

De Paardehoek welkers afneming door my tot groot Nut, maar van zyn Ed. Nadeehg wordt befchouwt, pag. 2 moet ik dan hec eerst weder by 't hoofd nemen. .

Schoon het reets door my gedemonltreed is, ben ik egter genoodzaakt myne gezegdens hier nog eens te herhalen, ten bewyze gemelde Paardehoek weinig contribueerd tot nut en dekking voor de Scheeps Laag.

Met Noorooste Winden is het ablurt de Paardehoek tot befchut der Scheeps Laag te ftellen; peild men de ftrekking van de Paardehoek tot de Scheeps Laag, dan zal men dezelve bevinden r Oost

Sluiten