is toegevoegd aan uw favorieten.

De walvischvangst, met veele byzonderheden daartoe betrekkelyk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe DE WALVISCHVANGST, MET VEELE

In het jaar 1779 zyn naar Groenland gezeild,

Gewoone Visfchen Vaten Quarteelen

Schepen Onkosten gevangen Spek traan 59 ƒ590,000 13a 4573 6725

Baarden naar Buitengewoone Geblee- Gemiddelde Pryzen dei

gisfing onkosten ven traan Baarden

(8201,700 ƒ67,250 3 ƒ75 ƒ108

De uitgaave bedroeg dus:

Gewoone onkosten ƒ 590,000

Buitengew. ——— 67,250

3 Schepen - 30,000

ƒ 687,250

De ontvang :

6725 Quarteelen traan tegens ƒ75-:- s 75

33625 47075

f5°4>375

201,7/00 68 Baarden, tegens ƒ108-:-: de 100 18 108 » ■ *

16,136 20,170

ƒ 217,836 Traan 5°4>375

ƒ 722,311

Hier van afgetrokken 687,350

Rest ƒ34961 Zo dat in het jaar 1779 flechts gewonnen is, vier-en-dertig duizend, negen honderd en één-en-zestig guldens.

Laaten