Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'114 DE WALVISCHVANGST, MET VEELE De ganfche ontvang,

1985 Quarteelen Traan tegens ƒ 75 75

20895 /2»3»875

895/00 të Baarden tegens ƒ108 -:-: de 100 0

108

-— —-mm

7160 8950

f 96,660 Traan 223,875

ƒ 3ao>535 welk afgetrokken van de uitgaave,

479,850 Rest ƒ 159 315

Zo dat in dat jaar verlooren is eene fom van één honderd negen-en-vyftig duizend, drie honderd en vyftien guldens.

Om nu met eenige zekerheid re konnen bepaalen, welke der twee Vïs» fchtryen, naar Groenland, of naar de Straat Davis, de voordeeligfte zy, zullen wy nog kortelyk het getal der fchepen befchouwen, welke geduurende zestig jaaren naar de beide Gewesten zyn heen gezonden, en uit de voordeden door beide behaald de rekening opmaaken»

Van den jaare 1719 tot 1778 zyn naar Groenland gezeild 7284 fche» pen, welke gewonnen hebben eene fom van i7>3i5ji6oj ieder fchip derhalven door ejkanderen, de fora van 2377.

Want

Sluiten