Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

N ÏE UW EJ AARS-GROET

Aan de BROEDEREN der Haerlemfehe Réden-Kamer:

TM O UW MO JET JB X T>JE JEWt

Uitgefprooken door den Knecht der Kamer:

JEJJEJFJDJE BOVJEW «kX*

Den Eerfien January 1789.

X)at, in het aangevangen Jaar,

Uw hooggeëerde Broeder-Schaar Des Hemels zegeningen fmaake;

En de Eendragt, de eelfte zegening.

Het heil van uwen Broeder-kring, Steeds me.r en meer volmaake.

AFSCHEID.

J^Jiets doe de vriendfehaps-band verHappcn, Die 't hart der Broed'ren zaamenbindt, In vreugde en droefheid eensgezind, Daar Liefde en Trouw regeert in beide Broederfchappen.

Sluiten