Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

icheidene Profeeten, als Jonas, Amos, Hofea, Joel, Jefaias, Micha, Nahum, Jeremias, Ze. phanja, Habakuk en Obadja.

11) Het Boek van JONAS. Hy was een Profeet in Israël, en men kan zynen dienst brengen tot dea tyd van den laetften Jerobeam 2 Kon. XIV: 25. alwaar hy aan Jerobeam II., Zoon van Jofias, de overwinning vooizegt, die hyook op de Siriers behaelde.

12) Het Boek van AM OS, Hy begon teProfeteeren twee jaeren voor de Aerdbeeving, die hy voorfpelde, Hoofdft. I. vs. ï en 2, welke voor. viel, wanneer de Koning Usfia de Hoogepriesterlyke bediening wilde waerne^en , vergeleken met Zacharias XIV: vs. 5. De meeste uitleggers willen, dat Amos heeft blyven Profeteeren, tot den tyd van Ahas , Koning van Juda , en dus dat hy een tydgenoot geweest is van Jonas, Ho' fea &c-, fchoon hy niet eerder geprofeteert heeft, dan ten tyde van Usfia.

13) Het Boek van H O S E A moet volgen op dat van AMOS. Hy begon te Profeteeren ondër Jerobeam II, vervolgens onder Usfia, Jotham, Ahas en Hukias , in 't Koningryk van Israël, gedurende den tyd van 90 jaeren, volgen? den Hebreeuwfehen Text, maer waerfchynlyker Hechts 70 jaeren , terwyl Jefaias en Micha in Ju^a Profeteerden; zo dat Hofea aan Israël deszelfs val voorfpelde, denzelven beweende, toen die voorviel, en 'er van (prak, na dat dezelve gebeurd was, tot verbetering van het Koningryk van Juda,

A 4 op.

Sluiten