Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. i9

SILVAAN, tegen Bazilius.

Gelei hen.

HELENA.

'k Beef.

PAULINA, tegen Lucette Hy fchynt vergramd.

BAZILIUS.

Welk een verrader

Heeft u toch aangerand ?

SILVAAN.

Dees Wacht volgt my hier na. Geef u niet bloot voor hem; laat my alleen ; ei, gaa. Bazilius gaat in huis, doch komt terjiond weder op hei Tooneel, met een byl in de hand: de Wachten, met fnaphaanen gewapend, bezetten de zyde van 't Bosch ; Silvaan en Bazilius bezetten de zyde van 't Huis; de Vrouwen zyn op 'i midden van het Tooneel.

S E P T U O R.

WACHTEN.

Houd (tand! gy moet 11 overgeeven. SILVAAN en GAZILIÜS. Hoe! wy ons' overgeeven? WACHTEN. Gy word geveld, Pleegt gy het minst geweld.

B 2

f3 B.

Sluiten