Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 27

De liefde en waare trouw Maakte ons man en vrouw; Ja voor 's hemels oogen

Is die knoop gelegd ;

En daar hy dien echt Gunstig wou gedoogëh, Breekt ooit aardsch vermogen

Hem, zo vast gelegd ? silvaan.

Maar waarom my hier bloot te geeven Aan zulk een' wreeden ftryd, die my de ziel doet beeven? Gy zyt hier onbekend , myn Waarde! en ik verwacht Dat uwe teedre ftem myn' Vaders toorn verzacht:

Gy moet hem, zonder my, hier fpreeken. AI was zyn hart van fteen, uw traanenzullen'tbreekeri.

NEGENDE TOONEEL.

valerius, onder den naam van silvaan,

helena, bazilius. bazilius.

Ik vrees dat Dolmon ons zal brengen in verdriet. helena.

Gy hebt hem dan gezien ? wat is 'er toch gefchied ? Is hy vertoornd ?

bazilius.

Gewis; hy doet my billyk vreezen. Ik kon de woede en fpyt klaar uit zyne oogen Ieezen. Hy wandelde heel langzaam voort:

'k Heb

Sluiten