Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. ?

4

GEORGETTE.

Spreeken wy daar niet meer over, het heeft my geheel bedroefd.

LINK.

Gy hebt een goed hart, Georgcttc, — en 't myne is ziek! ach had ik die tien duizend ducaaten die in 't rytuig waarcn, jriet welk -een vermaak zou ik u die aanbieden. . , .

GEORGETTE.

Men heeft zo veel niet nodig, voor lieden gclyk

wy denk 'er niet eens aan' — dat te begecrcn

doet tc veel kwaad. Vaarwel Link!

link. (haar willende omhelzen.') Be kon ten miniton hoopen......

GEORo E'i'te. (hem afwendende.) Wy kennen elkander nog niet genoeg. —'Vaarwel.

T fP* E E D E t O O N E E L.

link. (mei een zekere gemaaktheid., omdat Georgette, die heengaat, dit zal kunnen hooren.

Ja? ik zou ze haar fchcnken , de tien duizend ducaaten , indien ik die had. (op een zochten toon) Maar

zo zy my eens kende Zy fprak van Craus

Dat, dat was een man— Wy, wy zyn niets dan fchuimlopers. Wy vinden hier-'een fchuilplaats. Een braaf edelman'neemt ons (wel is waar op-valfehe

gctuigbricven) in zyn dienst, d'e goede man! ■ ■

Wy moeiten willen facuvelcn om hem te verdediA 4 gen,

Sluiten