Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL.

?7

georgette.

Zo wel dan, dat gy die alleen in dc wacrcld bemint.

michel.

En de lieve meisjes, zo als gy, mejuffrouw.

georgette.

Gy zyt wel vriendelyk.

michel.

Neen 't is waar, wanneer ik u aanzie, doet dit my zo goed — ach dat verkwikt my zo!

georgette.

Waarlyk?

michel.

Waarlyk uwe oogen verwarmen, ontroeren my, zo ... net als goede bourdeauxfc of champagne wyn. (hy flreelt haar.)

georgette. (met een zekere gedienftigheid.)

Welnu, voldoe u dan. — Maar zo gy my behaagen wil, myn lieve Michel —- gy zult uwe üeïïte neigingen aan my dienen op te offeren. Ik wil uwe gcneegenheid zelfs met de beste wynen van Vrankryk niet verdeden.

michel.

Tk zal myn best doen.

georgette.

Bchalvcn dat, dit gebrek zou u hier veel nadeel toebrengen uw meester heeft u zeker daarover

reeds berispt.

miche l.

Ja, hy heeft my 'er wel iets over gezegd.

C 3 GE-

Sluiten