Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M en heeft by de vertaling van dit ftuk nodig geoordeeld benige verandering in de ontknoping te moeten maken. In het oorfpronglyk fterven Guido en Bianka. door middel van een' vergiftigen brief; en het gordyn valt niet eer vóór de Gravin het paleis in brand geftoken en zich zelve het hart doorboord heeft. De vertaler vertrouwt dat de verandering die hy ten opzichte dezer beide omftandighederi gemaakt heeft, den lezer of aanfchouwer meer genoegen zal geven, dan wanneer hy het ftuk zo als het wasfchraomvallignagefchrevenhad; het welk buitendien geenszins zyne manier zynde, hy zich veroorlofd heeft om hier en daar, waar zulks te pasfe kwam, zeer vry met eenige uitdrukkingen te werk te gaan; uitwerkende het geen karikatuur en verzagtende wat in den ruwen Shakespearefchcn ftyl was.

Niets bepalende omtrent de intrinfeqüe waarde van * 2 dit

Sluiten