Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(8 GUIDO en BIANKA,

DE HERTOG.

Zekerlyk kon zy niet ongelegener. Behoud het: het is voor u.

BONDI.

Nogthans niet aan my.

DE HERTOG.

Waarom ook niet, als gy een meisje hebt? Alle minnebrieven zyn van eenerlcijen inhoud: wie flechts minnaar is kan ze zich tocé'igenen; is het niet wat men hem fchreef, dan is het toch wat men hem fchryven wilde.

BONDI.

Gy moet het toch aannemen: de gravin laat om antwoord verzoeken

DE HERTOG.

Geen antwoord ook een antwoord.

BONDI.

Waarmede zy nogthans bezwaarlyk te vreden zyn zal.

DE HERT O G.

Antwoord haar dan uit myn', of liever uit uw' naam , zo beleefd als gy wilt; maar ook zo koel als gy kunt.

BONDI.

Dat zal haar volkomen van haar verftand beroven.

DE HERTOG.

Het is my om het even; geen woord meer daarvan; ik wil niet verder herinnerd wezen dat ik van deze zottin bemind wierd; raad my veeleer in myn' nieuwen minnehandel.

BON-

Sluiten